ป้ายกำกับ : Yaksha- Ruthless Operations (2022) ปฏิบัติการยักษ์ล้มยักษ์